PANELMASTER STEEL

Technika zařízení pro kontinuální výrobu sendvičových prvků se strukturou jádra z polyuretanu nebo minerální vlny

Tvrdá polyuretanová pěna má nejnižší tepelnou vodivost ze všech v praxi využívaných izolačních látek a využívá se proto v podobě sendvičovýcvh panelů s plechovou krycí vrstvou zejména v průmyslové a chladírenské výstavbě, ale také pro chladicí místnosti v supermarketech nebo v tepelně izolovaných nástavbách pro nákladní automobily. Se svými vysoce rozvinutými, kontinuálně nebo diskontinuálně pracujícími zařízeními na sendvičové panely společnost HENNECKE-OMS již od počátku rozhodující měrou spoluutvářela tento úspěšný příběh. Zařízení PANELMASTER STEEL umožňují kontinuální výrobu vysoce kvalitních sendvičových prvků s různými krycími vrstvami, tloušťkami desek a profilováním, jakož i se strukturou jádra volitelně z polyuretanu nebo z minerální vlny. Společnost HPT GmbH navíc v rámci koncernu HENNECKE GROUP představuje specializovaného prodejce vysoce výkonných profilovacích zařízení na trapézový plech, která se naprosto hladce začleňují do stávajícího konceptu kontinuálních zařízení na sendvičové panely typu PANELMASTER STEEL. U kontinuelní výroby sendvičových stavebních prvků s kovovou krycí vrstvou tak HENNECKE-OMS patří také k několika málo nabízejícím, kteří dokáží zákazníka obsloužit s přesvědčivými kompletními řešeními z jedné ruky.

Profilování

Vstupní část obsahuje veškerá zařízení pro manipulaci se svitky a také pro zpracování plechových krycích vrstev. Patří sem mimo jiné odvíjení ocelového svitku a přivádění do zařízení, příprava pásu, jako je osekávání hran nebo spojování a také vlastní profilování spodních a horních plechových krycích vrstev. Profilování ploch a okrajů dodá sendvičovým kompozitním materiálům definovaný tvar a zajistí bezpečné spojení.

Profilování je obvykle tvořeno z následujících částí:

 • Přivedení krycí vrstvy
 • Linkování

Míchání a dávkování

HENNECKE-OMS Vám nabízí kompletní vybavení pro dávkování, skladování, přepravu a monitorování surovin a přísad. Dávkovací stroje na polyuretan se starají o homogenní smíchání reaktivních složek polyolu a izokyanátu a rovněž různých přísad (např. katalyzátory, nadouvadla, tvrdidla, protipožární prostředky). Také výrobní zařízení sendvičových panelů HENNECKE-OMS spoléhají na promyšlené uspořádání jednotlivých agregátů a kvalitativně prvotřídní komponenty. Uživateli to zaručuje rovnoměrnou strukturu buněk a efektivní využití surovin.

Mokrá část stroje obvykle disponuje následujícími součástmi:

 • Dávkovací jednotky
 • Dynamická předmíchávací stanice a přimíchávání plynu
 • Hmotnostní průtokoměry
 • Řízení teploty a chladič
 • Sklad surovin

Střední část zařízení

Střední část zařízení pro průběžné kovové krycí vrstvy je srdcem výrobního zařízení PANELMASTER STEEL. Uchovává nastřádané know-how z oblasti zpracování polyuretanu pod vysokým tlakem.

Střední část PANELMASTER STEEL obvykle disponuje následujícími součástmi:

 • Příprava aplikace pěny
 • Vypěňovací portál
 • Míchací hlava
 • Dvojitý deskový dopravník
 • Temperovací zařízení
 • Pásová pila
 • Přísun desek z minerální vlny

Chlazení a stohování

Takzvaná chladicí větev je určená pro meziskladování a chlazení panelů. Následně se prvky znovu pracovávají, stohují a opatří se ochrannou fólií a proklady.

Chlazení a stohování zařízení PANELMASTER STEEL je obvykle tvořeno následujícím součástmi:

 • Chladicí ježek
 • Frézovací stanice
 • Stohovací stanice
 • Přísun desek EPS / XPS 

Řízení zařízení

Využití nejmodernější, počítačově podporované elektroniky zaručuje současně nejvyšší možnou provozní bezpečnost, malé nároky na prostor a také možnost rychle a z velké části automaticky měnit produkty.

Řízení zařízení je obvykle tvořeno následujícím součástmi:

 • Panelový řídicí systém
 • Sběr výrobních dat
 • Grafické vyhodnocení a analýza
Kontakt na odborníka