Série IMPACT společnosti HENNECKE-OMS

Robustní a spolehlivé nízkotlaké dávkovací stroje pro široké spektrum využití v rámci zpracování polyuretanu

Strojní koncept konstrukční řady IMPACT v sobě skrývá naše dlouholeté know-how při výrobě vypěňovacích strojů na polyuretan. V centru pozornosti při vývoji strojů byly přitom zejména vědomosti ohledně potřeb našich zákazníků. Moderní nízkotlaký systém je šitý na míru pro různé potřeby uživatelů v rámci nízkotlakého zpracování polyuretanových surovin. Kompaktní nízkotlaké dávkovací stroje přesvědčí například intuitivním a uživatelsky příjemným nastavením strojních parametrů, indikátorů statusu a dob lití pomocí displeje Siemens v plném grafickém provedení. Při vývoji IMPACT byl navíc kladen velký důraz na zjednodušení nezbytných prací údržby a zároveň na jejich účinnou minimalizaci. Usnadňujeme našim zákazníkům výběr vhodného míchadla: celá konstrukční řada IMPACT důvěřuje robustním a spolehlivým nízkotlakým směšovacím hlavám s míchadlem typu ULTIMIX. Dynamické míchadlo nezajišťuje jenom homogenní promíchání reaktivních složek, ale navíc také nabízí možnost dávkování dodatečných složek, jako například barev nebo katalyzátorů, přímo do směšovací komory.

Zásobníky na složky a systém kontroly teploty

Konstrukční řada IMPACT má ve standardním provedení k dispozici dva pracovní zásobníky z kvalitní oceli o objemu 100 l. Zásobníková jednotka disponuje přitom již ve standardním objemu dodávky rozsáhlým vybavením. Šroubovací a snímatelný kryt citelně usnadňuje práci při údržbě. Pro ruční plnění je k dispozici plnicí hrdlo. IMPACT má také vždy optický ukazatel stavu naplnění. Volitelně lze zásobníkovou jednotku dodatečně doplnit o přípojky pro automatický systém plnění, popř. automatické řízení doplňování. V závislosti na konkrétní verzi IMPACT jsou k dostání také pracovní zásobníky o objemu 250 litrů a 500 litrů. Kontrola teploty probíhá na přívodu složek přes výměník tepla z nerezové oceli. Pro temperování jsou k dispozici integrovaná elektrická odporová topení a magnetické ventily na chladicí vodu. Teploty médií jsou přitom kontrolovány čidlem a aktivně regulovány prostřednictvím SPS. U konstrukčních velikostí IMPACT 2 a IMPACT 4 se teplota reguluje pomocí dvoustěnných nádrží, které jsou vybavené míchadly. Nahřívání se provádí pomocí topných vložek, které jsou integrované v rámci pracovních zásobníků, zatímco chlazení probíhá prostřednictvím cirkulace chladicí vody z externího chladicího agregátu.

Dávkovací čerpadla

Dávkovací linka IMPACT disponuje přesnými a nezávisle řízenými zubovými čerpadly s asynchronními motory. Čerpadla s dvojitým utěsněním disponují integrovaným mazacím okruhem. Použití měničů kmitočtu umožnuje přesnou regulaci počtu otáček čerpadla. Nastavení počtu otáček se přitom provádí centrálně přes panel operátora a standardně se spojí s jedním z 19 přednastavených dávkovacích programů. Uživatel může odečíst pracovní tlak pomocí manometru na straně za čerpadlem u každé dávkovací linky. Maximální provozní tlak čerpadel činí 15 Bar. Tlakový spínač zajišťuje, že se stroj v případě přetlaku vypne, a uživateli tak nabízí dodatečnou bezpečnost.

Směšovací hlava

Nízkotlaké směšovací hlavy s míchadlem konstrukční řady ULTIMIX kdykoliv umožňují uživatelům spolehlivé a homogenní smíchání reaktivních složek. Směšovací hlavy ULTIMIX jsou pneumaticky řízené a nastavením recirkulačního a dávkovacího tlaku umožňují dosahovat konstantní a rovnoměrné výsledky výroby. Toho se dosahuje pomocí trysek s různými průměry a speciálních ventilů v recirkulačním okruhu. Geometrie směšovací komory a charakter míchadla se upravují pro danou aplikaci podle požadovaného dávkovacího výkonu a v závislosti na zvolené surovině. Díky speciálnímu těsnění na hřídeli míchadla, které je během fáze lití automaticky mazáno, se směšovací hlavy ULTIMIX navíc snadno udržují. Pohon přebírá robustní trojfázový elektromotor, který pomocí variabilní regulace počtu otáček zajišťuje optimální promíchání složek. Volitelně je možné směšovací hlavy ULTIMIX rozšířit dvěma linkami na dávkování barvy.

Řídicí systém stroje

Inovační řídicí systém strojů konstrukční řady IMPACT je obecně založený na kvalitních komponentech Siemens. Tím je zajištěna nejenom spolehlivost, ale také bezproblémová disponibilita servisních a náhradních dílů. Rozhraní mezi obsluhou a řízením tvoří panel operátora v plné grafice, který v logické struktuře znázorňuje všechny parametry. Řídicí systém navíc pracuje autodiagnosticky a kontroluje, jestli se všechny proměnné nacházejí ve vašem přednastaveném pracovním rozmezí. V případě odchylky bude pracovník obsluhy akusticky a opticky informován a při řešení problému asistují nekódovaná hlášení. Všechny funkce řízené SPS se neustále kontrolují na přednastavené minimální a maximální požadované hodnoty výstražné signalizace. Pokud některá procesní proměnná překročí stanovené mezní limity, systém aktivně zakročí a spustí nezbytný zásah (v závislosti na druhu a způsobu spuštění poplachu), aby byly kdykoliv zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Také v případě prací údržby to systém uživateli usnadní: všechny podstatné prvky dávkovacího stroje hlásí případná nutná opatření údržby v závislosti na pracovních hodinách nebo pracovních cyklech.

Cyklus čištění

Všechny stroje IMPACT disponují integrovaným čisticím okruhem. K němu patří nádrž z ušlechtilé oceli na čisticí prostředek o objemu 18 litrů, která je pod tlakem, a také magnetický ventil k automatickému čištění a sušení směšovací komory a výtokové trubky pomocí stlačeného vzduchu. Systém navíc disponuje časovými spínači k nastavení množství rozpouštědla a množství vzduchu. Speciální ruční ventil zajišťuje, že je směšovací hlavu možné čistit i manuálně, například v případě výpadku elektrického proudu.

Nepovinné vybavení

Ke konstrukční řadě IMPACT nabízíme našim zákazníkům široký výběr smysluplného funkčního vybavení pro účinné rozšíření spektra použití kompaktních nízkotlakých dávkovacích strojů:

 • Zásobník na komponenty s míchadlem
 • Zásobník na komponenty z ušlechtilé oceli
 • Kapacitní nebo sondová automatika
 • Objemové nebo hmotnostní průtokoměry
 • Filtry na čerpadla na straně sání
 • Elektropneumatické doplňovací ventily
 • Pneumatická membránová čerpadla
 • Nízkotlaká dávkovací jednotka na barvu
 • Indikátor počtu otáček čerpadla a míchadla
 • Programovatelný licí modul s 99 programy
 • Agregát zpětného chlazení temperační vody
 • Cyklus předlití
 • Vyvažovací zařízení (typ Jollymatic)
 • Panel operátora s LCD barevným displejem
 • Motor míchadla s regulací kmitočtu
 • Programovatelná regulace teploty a zpětného vedení v době, kdy se nevyrábí
 • Magnetická spojka
 • Čisticí systém pro směšovací hlavu 

Technická data

Příkon:
400V @ 50Hz; 3fázový vč. neutrálního vodiče (jiná napětí na dotaz)

Stlačený vzduch:
Suchý průmyslový vzduch / 8 Bar

Pracovní teplota:
+10°C až +35°C

Kontakt na odborníka