Řada ECOPLUS

Kompaktní vysokotlaká dávkovací zařízení pro široké spektrum možností standardního použití

S ECOPLUS zpracovatelé polyuretanu sahají po výkonném a kompaktním strojním systému pro efektivní a suroviny šetřící vysokotlaké dávkování polyuretanu. Skutečnost, že na celém světě bylo prodáno více než 500 jednotek v posledních 10 letech, hovoří sama za sebe. Konstrukční řada je vyráběna v našem závodě ve Verano Brianza blízko Milána. Při vývoji ECOPLUS jsme se soustředili především na vytvoření jednoduché a intuitivní konfigurace veškerých parametrů stroje. To je obzvláště výhodné pro ty, kdo začínají s vysokotlakým zpracováním polyuretanu a činí ECOPLUS ideální alternativou k nízkotlakým systémům s jejich nevýhodami podmíněnými systémem.

Dávkovací linka

Dávkovací linka ECOPLUS je k dostání jako varianta 1:1 nebo 2:1 a má – podle verze stroje – dávkovací výkon od 6l/min až do 160l/m. Standardní konfigurace této konstrukční řady vysokotlakých strojů je vybavena axiálními pístovými čerpadly s fixovaným výstupem poháněnými frekvenčně řízeným motorem. To umožňuje změny výkonu bez manuálního nastavování čerpadel. Horizontálně namontované čerpadlo s dvojitým těsněním je vybaveno bezpečnostním tlakovým pojistným ventilem u přívodního vedení s obtokem ke zpětnému vedení. Přívodní strana čerpadla je vybavena kazetovým filtrem. K řízení směšovacího tlaku je na přívodní straně dávkovacího čerpadla umístěn digitální tlakový měřicí přístroj s dvojitým kontaktem. Na straně sání čerpadla měřicí přístroj s jedním kontaktem řídí minimální vstupní tlak.

Směšovací hlavice ECOMIX Y2K

Spolehlivé, samočisticí, vysokotlaké směšovací hlavy ECOMIX Y2K jsou vyrobeny v konstrukčním tvaru L a vybaveny dvěma hydraulickými písty. Geometrie směšovací komory zaručuje optimální směšování komponent a systém odtoku zajistí rozsáhle laminární odtok. Všechny směšovací hlavice Y2K mají zpětné úhlové trysky (jednoduché uspořádání V), které zvyšují efektivitu směšování. Hydraulické zařízení a systém cirkulace komponent jsou striktně odděleny, což zamezuje chybnému fungování nebo výpadku výroby a efektivně předchází kontaminaci. Další bezpečnostní prvek je automatický pohyb řídicího pístu v recirkulační poloze, což zabrání poškození zařízení, například během výpadku el. proudu. Ve standardní konfiguraci je směšovací hlava vybavena intuitivním a robustním ovládacím panelem, na kterém lze předem nastavené dávkovací programy jednoduše vyvolat stisknutím tlačítka. To znamená, že během normálního provozu vypěňování může obsluha zůstat na pracovišti u směšovací hlavy. Směšovací hlava ECOMIX Y2K jsou výhradně vyráběny v závodě HENNECKE-OMS ve Verano Brianza.

Nádrže na komponenty a systém k řízení teploty

Standardní verze konstrukční řady ECOPLUS obsahuje dvě 100 litrové, vysoce kvalitní dvoustěnné ocelové nádrže na komponenty s topnou vložkou a účinnou izolací. To zajišťuje konstantní teplotu komponent. Pro použití s vyššími frekvencemi výstřiku nebo většími objemy výkonu je volitelně k dispozici trubkový výměník tepla. Kromě toho jsou teploty komponent monitorovány senzory řízenými přes PLC stroje. Každá nádrž na komponenty je vybavena standardními prvky s širokým rozsahem. Jako součást tlakového systému, nádrž obsahuje tlakový regulační ventil a manometr a také bezpečnostní pojistný ventil kalibrovaný na 4 bary. Nádrže na komponenty jsou v souladu s evropskou směrnicí o tlakových zařízeních (PED). Na vyžádání je k dispozici doložení souladu s jiným směrnicemi o tlakových zařízeních. Spolehlivé, nízkorychlostní míchadlo zajišťuje homogenní rozložení teploty uvnitř nádrže dokonce bez dávkovacích čerpadel v chodu. Kromě toho každý stroj je vybaven vizuálním indikátorem úrovně hladiny komponent a odstranitelným víkem s obrubou.

Řídicí systém stroje

Inovativní řídicí systém stroje u konstrukční řady ECOPLUS je univerzálně založen na vysoce kvalitních komponentách Siemens. To zajištuje spolehlivost a dostupný servis a náhradní díly. Všechny proměnné a pracovní parametry u stroje se nastaví na ovládacím panelu fungujícím jako rozhraní mezi PLC a obsluhou. Kromě toho je řídicí systém samodiagnostický a kontroluje, aby všechny proměnné byly v rámci před-nastaveného pracovního rozsahu. Standardně je k dispozici 99 programů. Pokud by proměnná během procesu přesáhla předem nastavenou hodnotu, systém zasáhne a (v závislosti na typu poplachu) aktivuje postupy požadované k zajištění podmínek bezpečné práce za všech okolností.

Volitelné vybavení

Pro konstrukční řady ECOPLUS nabízíme zákazníkům široký výběr užitečných přídavných prvků s podstatně rozšířeným rozsahem použití kompaktních vysokotlakých dávkovacích strojů:

 • Manuálně ovládané samočisticí filtry (otočné manuálně)
 • Výměník tepla pro recirkulační vedení komponent
 • Programovatelné řízení teploty a recirkulace, když neprobíhá výroba
 • Varianty napětí podle geografické oblasti
 • Pružinový balancer směšovací hlavice (model Jollymatic)
 • Průtokoměry objemové nebo hmotnostní
 • Pružinové trysky s konstantním tlakem
 • Nádrže na komponenty 20 l, 50 l, 250 l nebo 500 l
 • Sběr provozních dat přes USB port
 • PLC Allen Bradley
 • Chladicí jednotka pro chlazení temperační vody
 • Systém doplňování ze sudu nebo kontejneru vč. čerpadla
 • Systém doplňování ze skladové nádrže bez čerpadla
 • Elektro-pneumatické pojistné ventily
 • Prodloužené rameno výložníku
 • Magnetická spojka mezi elektrickým motorem a vysokotlakým dávkovacím čerpadlem
 • Kapacitní sonda úrovně naplnění
 • Nízkotlaký recirkulační ventil
 • lednotka dávkování barvy
 • Sušička vzduchu
 • Sekvence rychlého lití
 • Rozšíření hlavy na čištění vzduchem
 • Horizontálně umístěná míchací hlava
 • Stroj bez ramena
 • Soulad se směrnicemi o tlakových zařízeních jako PED, ASME a čínská certifikace

Technické údaje

Obecné specifikace řad

Přípojné napětí
400V @ 50Hz; 3 fáze vč. neutrálního vodiče (jiná napětí na vyžádání)

Stlačený vzduch
suchý průmyslový vzduch (6 až 8 bar)

Pracovní teplota
+10°C až +35°C

Max. bezpečný tlak komponent
250 bar

Max. provozní teplota v pracovní nádrži
35°C

Kontakt na odborníka
Brožury